Tijdens de revalidatieperiode wordt vaak veel aandacht geschonken aan het verbeteren van beperkingen. Via projectwerking willen we de focus leggen op de mogelijkheden van elk individu. We benadrukken nu net wat de  kinderen wél allemaal kunnen.

We bieden nieuwe uitdagingen aan met een uniek karakter. Door de aard van de activiteiten wordt dit vaak als bijzonder boeiend en leuk ervaren. De unieke omgeving, de ‘challenge ‘van de activiteiten en het ontdewongen karakter veroorzaakt een aanstekelijk enthousiasme en gedrevenheid onder de kinderen waardoor zij zelf spontaan hun grenzen gaan verleggen op verschillende vlakken.

Deze projecten worden grondig voorbereid en professioneel begeleid. Elk kind heeft zijn eigen doelstellingen binnen het project en deze worden ook in team geëvalueerd. Projectwerking is een meerwaarde voor het kind zelf omdat het onbewust zijn grenzen gaat verleggen, en anderzijds een meerwaarde voor de behandelaars omdat ze transdisciplinair de vooropgestelde revalidatiedoelstellingen kunnen verbeteren.

De projectwerking is zeer arbeidsintensief en kent een extra prijskaartje omdat we steeds op zoek zijn naar die unieke en buitengewone ervaring  die voor het kind aan revalideren een extra dimensie geeft.

Voorbeelden van projectwerking:

Go to top