Een gehospitaliseerd kind (het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth) kan revalidatie aan bed krijgen op vraag van de behandelend kinderspecialist. De kinderrevalidatie-arts bepaalt de individuele noden, start en superviseert de (multidisciplinaire) therapie.

De revalidatie kan reeds vroeg starten zoals op de dienst Pediatrische Intensieve zorgen of Neonatologie. We staan garant voor een goede overdracht naar ouders, verpleegkundigen en behandelende artsen.

De therapie wordt op de kamer of in het therapiezaaltje in het Kinderziekenhuis gegeven. We streven er echter naar om zo snel mogelijk de kinderen met het patiëntenvervoer vanuit het Kinderziekenhuis naar het Kinderrevalidatiecentrum te laten komen.

Go to top