Na ontslag uit het ziekenhuis of na doorverwijzing van een externe specialist volgen kinderen in het KRC ambulante revalidatie.

We streven naar snelle ambulante revalidatie omdat de reële noden van het kind en de ouders in de thuissituatie zo zichtbaarder worden.

Afhankelijk van de aandoening kan eventueel beroep gedaan worden op vervoer van en naar het Kinderrevalidatiecentrum (door Taxi Hendriks).

kinderrevalidatie behandeling ambulante revalidatie

Go to top