Het Kinderrevalidatieteam hanteert het ICF als een raamwerk om de multidisciplinaire behandeling uit te stippelen. We werken steeds op maat van het kind, rekening houdend met zijn omgeving. Elk kind krijgt via de UZschool een individueel onderwijsprogramma geintegreerd in het revalidatiebehandelpan.

Ons team beschikt over een ruime expertise om, aan de hand van analyse en onderzoek, te komen tot een multidisciplinaire diagnose en behandeling. Op basis van recente evidentie streeft onze therapie naar een maximale positieve benutting van de neuroplastische herstelmogelijkheden van het kind.

De intrinsieke motivatie van het kind wordt via een ruim aanbod van innovatieve en/of hoogtechnologische therapietools vergroot.

Het revalidatieproces wordt bijgestuurd door regelmatige evaluatie en samenwerking met zowel de ouders als de behandelende artsen, therapeuten in de thuissituatie, de thuisschool,...

Go to top