dolfijn

We brengen de kinderen in contact met de dolfijnen, waarbij we volgende doelstellingen voorop zetten:

 • Motivatie; kinderen op een speelse manier extra motiveren om hun revalidatie doelen te behalen.
 • kennismaking met de dolfijn, biologische achtergronden, verzorging, training,…
 • horen, zien, voelen…opdoen van nieuwe ervaringen en impressies
 • communicatie
 • sociale interactie
 • positieve invloed op het gedrag en de emoties van het kind
 • exploreren van de mogelijkheden van de kinderen in nieuwe situaties
 • Uitwerken van individuele doelstellingen in het kader van het revalidatieprogramma van elk kind. (dit kunnen motorische, sensorische, of cognitieve revalidatie doelen inhouden)

Het project bestaat uit 6 sessies.

 • Er kunnen per project maximaal 8 kinderen deelnemen. De kinderen worden geselecteerd naargelang de revalidatiedoelen.
 • In een eerste sessie is een kennismakingsmoment. De kinderen en de dolfijntrainers leren elkaar kennen. Er wordt er een educatief moment voorzien waarin uitleg wordt gegeven over de dieren en hun omgeving. De kinderen krijgen een rondleiding in het dolfinarium van Brugge en leren het dagelijks leven van de dolfijnen en hun trainers kennen.
 • De volgende 5 sessies zijn gradueel opgebouwd in relatie tot de individuele doelen per kind.
 • In de tweede sessie krijgen de kinderen een individueel contact met de dolfijnen. Ze zien de dolfijnen van dichtbij, kunnen ze aanraken en eten geven.
 • In de derde sessie werken we voor de ramen. We leren hoe we dolfijnen “truckjes” kunnen aanleren en op welke manier we ze belonen.
 • De volgende sessies gaan door op het middenplatform. We hebben nu voldoende kennis om zelf “junior trainer” te worden. Elk kind krijgt een individuele training afhankelijk van zijn mogelijkheden.
 • De laatste sessie zijn ouders, broers en zussen, vriendjes welkom. Kinderen kunnen op dit moment tonen wat ze de voorbije weken geleerd hebben in een mini-show.

Het team van het Kinderrevalidatiecentrum staat in voor de supervisie van de kinderen.
Het is geenszins de bedoeling dat de kinderen mee in het water gaan met de dolfijnen.

 • De sessies gaan door in het dolfinarium Boudewijn Seapark te Brugge
 • Er wordt vervoer voorzien vanuit het kinderrevalidatiecentrum
 • Er is voldoende begeleiding vanuit het kinderrevalidatiecentrum voorzien.
 • De laatste sessie per module wordt opengesteld voor ouders, grootouders, broers en zussen.

Het Boudewijn Seapark Brugge biedt deze educatieve programma’s en het contact met de dolfijnen voor het Kinderrevalidatiecentrum volledig gratis aan. De educatieve missie en de bereidheid om zich te engageren voor (para)medische initiatieven, voornamelijk voor kinderen, ligt aan de basis van deze samenwerking.

Go to top