• Electrofysiologische onderzoeken:
    Dr Ruth Van der Looven is gespecialiseerd in electrodiagnostisch onderzoek (EMNG,SSEP, peroperatoire monitoring, Stimulation Single Fibre,…)bij kinderen van 0 tot 16 jaar. Dit is een onderzoek dat bij hele kleine kinderen onder lichte of volledige verdoving kan gebeuren. Het onderzoek kan helpen bij het uitsluiten of diagnosticeren van perifeer zenuwlijden, myogeen lijden, spinale aandoeningen, neuromusculaire junctiestoornissen…

    Er dient steeds een voorschrift van de verwijzend arts meegebracht te worden!

  • Echografische locomotore onderzoeken:
    De dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie beschikt over topexpertise wat echografische onderzoeken betreft. Indien nodig wordt het kind voor een bijkomend echografisch onderzoek doorverwezen. De resultaten worden direct na het onderzoek gecommuniceerd met onze kinderrevalidatie-artsen

  • Multidisciplinaire testing:
    Ons multidisciplinair team beschikt over gevalideerde en betrouwbare assessmentinstrumenten. Deze testen brengen volgens het ICF-denkkader de lichaamsfuncties, anatomische eigenschappen, activiteiten en participatie van het kind in kaart. Op basis van deze multidisciplinaire diagnostiek wordt een individeel behandelplan opgesteld, rekening houdend met het kind en zijn omgeving.

Het kind wordt onderzocht door een specialist fysische geneeskunde & kinderrevalidatie (met bijkomende kwalificatie sportgeneeskunde): Dr Ruth Van der Looven. Zij kan bijgestaan worden door een assistent in opleiding Fysische Geneeskunde & Revalidatie.

Afhankelijk van het probleem kunnen deze consultaties ook multidisciplinair verlopen. Hierbij maken we gebruik van de expertise van een ergotherapeut, kinesitherapeut, logopedist, psycholoog of sociaal assistent.

Bij elke raadpleging is er een team van bandagisten, met expertise voor kinderen en jongeren, beschikbaar voor het eventueel aanmeten van braces, steunzolen, spalken,prothesen… in overleg met de kinderrevalidatie-arts.

Breng een eventuele doorverwijzingsbrief mee, alsook resultaten van voorafgaand gebeurde onderzoeken!

Go to top