Op de raadpleging Kinderrevalidatie kunnen kinderen en jongeren van 0 tot 16 jaar met acute of chronische locomotore problemen terecht voor diagnostiek, advies, begeleiding en behandeling.

Wat doen we?

  • medisch behandelen van kinderen met acute/chronische problemen aan het bewegingsapparaat zoals een enkelverstuiking, (sport)letsels , rugproblemen, torticollis, perifere zenuwletsels, schrijfproblemen, ...
  • opvolgen van de kinderen na hun intense revalidatieperiode met het oog op behouden en optimaliseren van de verworven vaardigheden gedurende hun verdere ontwikkeling, het reïntegreren op school en in de samenleving, het aanpassen en vernieuwen van hulpmiddelen,…
  • opstellen/opvolgen van een ambulant revalidatieprogramma (vb kinderen met reumatologische aandoening, hemofilie, hypermobiliteitssyndroom, perifeer zenuwlijden, cardiorespiratoir lijden met beperkte conditie tot gevolg, genetische syndromen met motore weerslag..), bij een perifeer kinesitherapeut. We staan garant voor een goede samenwerking met een uitgebreid netwerk van perifere kinesitherapeuten,logopedisten, psychologen, alsook met de behandelende artsen.
  • Noodzaak bekijken/voorschrijven/passen van braces, orthesen, steunzolen,…We werken hiervoor samen met bandagisten gespecialiseerd in pediatrische orthopedische technieken
  • Medisch advies en behandeling van bewegingsstoornissen zoals spasticiteit, dystonie, in nauwe samenwerking met de kinderneurologen. We hebben een specifieke expertise in :
    • opvolging en vullen van intrathecale baclofenpompen
    • toedienen van botuline toxine infiltraties
  • advies en eventuele doorverwijzing van kinderen met een ontwikkelingsachterstand
Go to top