Wij zijn een gespecialiseerd multidisciplinair team (plexuschirurg, kinderrevalidatie-arts, kinesitherapeut, ergotherapeut, kinderbandagist) met uitgebreide expertise in het vroeg diagnosticeren en behandelen van kinderen met een plexus brachialisletsel.

Onze doelstelling ligt enerzijds in het zo vroeg mogelijk detecteren van de ernst en de uitgebreidheid van het letsel zodat we de juiste behandeloptie tijdig kunnen adviseren.

Anderzijds hebben we ons de afgelopen jaren gespecialiseerd om chronische klachten na een plexusletsel te voorkomen en/of te behandelen.

Eén van onze kerntaken bestaat eruit om ouders te informeren, te begeleiden en de juiste handling aan te leren.

Afhankelijk van uw vraag kunnen wij :

  • diagnose stellen (ernst, lokalisatie, uitgebreidheid van het letsel)
  • behandelen en opvolgen van uw kind
  • begeleiden van therapie bij een perifeer kinesitherapeut
  • multidisciplinair behandelen van het kind in ons Kinderrevalidatiecentrum
  • multidisciplinaire uittesting van uw kind in kader van inschatten noden van uw kind, bijsturen therapie, noodzaak aan hulpmiddelen bepalen, noodzaak tot eventuele chirurgische ingreep bekijken,…
  • voorschrijven en vervaardigen van braces, orthesen, matrasjes,…op maat door een orthopedisch technieker gespecialiseerd in kinderen

De consultaties verlopen, afhankelijk van uw vraag, multidisciplinair of monodisciplinair.

We verrichten ook wetenschappelijk onderzoek om de behandelingen van uw kind nog meer te optimaliseren.

Go to top